Browse the glyphs

noteheadDiamondWhiteWide

U+E0DE

Diamond white notehead (wide)