Browse the glyphs

noteheadRoundWhite

U+E114

Round white notehead