Browse the glyphs

noteheadSlashDiamondWhite

U+E104

Large white diamond