Browse the glyphs

bracketBottom

U+E004

Bracket bottom