Browse the glyphs

noteheadRoundBlack

U+E113

Round black notehead