Browse the glyphs

wiggleArpeggiatoUpSwash

U+EAAB

Arpeggiato upward swash