Browse the glyphs

Octaves (U+E510 – U+E51F)

U+E510
Ottava
U+E511
Ottava alta
U+E512
Ottava bassa
U+E513
Ottava bassa (ba)
U+E514
Quindicesima
U+E515
Quindicesima alta
U+E516
Quindicesima bassa
U+E517
Ventiduesima
U+E518
Ventiduesima alta
U+E519
Ventiduesima bassa
U+E51A
Left parenthesis for octave signs
U+E51B
Right parenthesis for octave signs
U+E51C
Ottava bassa (8vb)
U+E51D
Quindicesima bassa (mb)
U+E51E
Ventiduesima bassa (mb)
U+E51F
Bassa